fbpx

Uslovi Korišćenja i Politika cookies

Pravila i uslovi korišćenja, ovde navedeni, zajedno sa našim pravilima privatnosti i kolačićima, i bilo kojom dodatnom informacijom u FAQ odeljku, sačinjavaju kompletan ugovor između naše veb stranice i korisnika i nisu obavezujuće ni za koga osim njih. Molimo da pažljivo pročitate sledeće odredbe jer regulišu pristup i korišćenje našeg korisničkog servisa. Pristupanjem ili korišćenjem našeg sajta, saglasni ste da budete obavezani ovim odredbama. Ukoliko se ne slažete sa ovim pravilima i uslovima, nećete biti u mogućnosti da pristupite ili na bilo koji drugi način koristite naš sajt.

1. Korišćenje usluga

VR Media omogućuje članovima korisničkog panela da skladiste svoje video materijale, koje mogu da pogledaju sa bilo kog uredjaja koji ima pristup internetu, kao i da dobrovoljno dele video materijal ili fotografije na društvene mreže ili ostle aplikacije za komunikaciju. Prihvatanjem da se registrujete i postanete član panela, saglasni ste sa pravilima i uslovima korišćenja.
Naše usluge su za ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Možete da koristite usluge koje pruža naša internet stranica kad god i koliko god da vam je dostupno. VR Media konstantno menja i unapređuje svoje usluge i zadržava pravo da promeni, modifikuje, ograniči ili blokira pristup svim ili bilo kojem zasebnom segmentu usluga bilo kome u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga.

2. Registracija i upravljanje profilom

Kako biste pristupili i koristili usluge našeg sajta,morate da imate korisničko ime i lozinku koje unosite prilikom registracije,ili koju, na vaš zahtev, za vas kreira VR media. Ukoliko bude potrebno ili želite da ispravite ili ažurirate bilo koje informacije koje se tiču vašeg profila, možete to da učinite u bilo kom trenutku pristupanjem stranici Korisnici/Profil. Prateći odgovarajuća uputstva, vaši podaci će biti automatski ažurirani u našoj bazi podataka.
Ukoliko se odlučite da zatvorite svoj nalog i prekinete članstvo slanjem imejla našem servisnom centru preko Kontakt stranice na kotakt@vrmedia.rs.
Razumete i slažete se da, deaktiviranjem naloga, prestaje vaše pravo na pristup našem korisniškom panelu.

3. Zaštita lozinke

Korisnik snosi isključivu odgovornost za bezbednost svog korisničkog imena i lozinke i isključivo je sam odgovoran za bilo kakve (ovlašćene ili neovlašćene) aktivnosti koje se odvijaju u okviru njegovog naloga. Kao korisnik, ne smete da otkrijete svoju lozinku nikome, i obavezni ste da je čuvate na sigurnom. Naš sajt neće biti odgovoran za bilo kakve gubitke nastale upotrebom lozinke od strane trećeg lica, osim kada neovlašćena upotreba može da se direktno pripiše nemaru ili prevari učinjenoj od strane našeg sajta. Ukoliko zaboravite lozinku, možete da podesite novu, unosom svog korisničkog imena u sekciju Zaboravljena lozinka (Forgot Password) – tada ćete da dobijete imejl da biste mogli ponovo da koristite svoj nalog. Ova procedura pretpostavlja da je imejl adresa, koja je korišćena prilikom registracije, još uvek u upotrebi. Ako ste zaboravili imejl adresu korišćenu za registraciju, morate da nas obavestite putem imejla, pružajući nam potrebne informacije (obično svoje ime i prezime) pa ćemo se postarati da je obnovimo.

4. Odnos između korisnika i sajta

Kao korisnik, odgovorni ste za pristup računarskoj opremi/mobilnom telefonu i komunikacionim uslugama neophodnim za povezivanje i pristup našem sajtu.

Slažete se da niti a) registracija, ni b) pristup ili korišćenje naših usluga, ne stvaraju bilo kakav vid agencije, partnerstva, zajedničkog ulaganja ili radnog odnosa sa VR Media ili njegovim klijentima, agentima i/ili partnerima.

5. Zatvaranje korisničkog naloga od strane VR Media

VR Media može momentalno da prekine vaše članstvo ukolko se dogodi nešto od sledećeg:

 • kršite bilo koje od datih Pravila i uslova korišćenja (uključujući sve uslove Politike privatnosti i pravilnika o korišćenju kolačića) ili
  zloupotrebljavate svoje članstvo ili ga koristite u bilo koje nedozvoljene svrhe.
 • VR Media zadržava pravo da, bez najave i po sopstvenom nahođenju, sopstvenom voljom ili po diktatu zakona ili lokalnih vlasti, prekine sa radom u određenoj zemlji ili sveukupno, samim tim zatvarajući individualne naloge, što bi dovelo do gubitka pristupa vašeg sadržaja na našem korisničkom portalu, što ne znači nužno da bi izgubili pristup svom video materijalu ili fotografijama pod uslovom da su oni i dalje dostupni na sajtovima trećimh lica kao što je youtube,vimeo ili drugi.

6. Kodeks ponašanja

Kada koriste naš vebsajt, molimo sve članove da se pridržavaju sledećih pravila:

 • Članovi su odgovorni za ažuriranost i tačnost svih podataka koji su nam dostavljeni.
 • Članovi moraju da vode računa o tome da sve informacije koje unose kao budu tačne. Konkretno, ne smeju da se pogrešno ili lažno predstavljaju ili glume druge osobe.
 • Članovi ne mogu da otvore, koriste ili održavaju više od jednog (1) naloga za članstvo na VR media sajtu. Ako je drugi nalog otvoren slučajno ili greškom, član može da stupi u kontakt sa korisničkom podrškom i zatraži brisanje jednog naloga.
 • Članovima nije dozvoljeno da pristupaju ili koriste nijedan segment sajta bilo za šta drugo osim u sopstvene lične nekomercijalne svrhe.
 • Članovima nije dozvoljeno da pristupaju ili koriste nijedan segment sajta na način koji može da naruši bilo koju stavku srpskog, evropskog ili međunarodnog prava, propisa ili ugovora.
 • Članovima nije dozvoljeno da prikupljaju i čuvaju nikakve lične informacije drugih članova.
 • Članovima nije dozvoljeno da pokušavaju da pristupe bilo kojoj usluzi ili segmentu sajta kojima nemaju ovlašćeni pristup.
 • Članovima nije dozvoljeno da postavljaju na sajtu bilo kakav materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan ili na bilo koji način krši zakon.
 • Članovima nije dozvoljeno da šalju ili na drugi način utiču na nas, naš sajt(ili bilo šta ili bilo koga drugog) štetnim, ilegalnim, obmanjujućim ili remetećim softverima poput virusa, „spajvera“, „advera“ ili bilo kakvih drugih programa koji bi mogli da negativno utiču na infrastrukturu sajta ili poremete normalno i uobičajeno funkcionisanje sajta.
 • Članovima nije dozvoljeno da učestvuju u bilo kakvim aktivnostima koje Kompanija osnovano smatra nepropisnim ponašanjem ili zloupotrebom.

Imajte na umu da nepoštovanje pravila ovog Kodeksa ponašanja povlači momentalno ukidanje vašeg naloga. Kompanija zadržava i pravo da preduzme sve potrebne pravne radnje.

7. Intelektualna svojina

Autorska i sva druga prava intelektualne svojine (uključujući, ali ne ograničavajući se na prava baze podataka, softverska prava, zaštitnih znakova i prava na dizajn u svim slučajevima bili registrovani ili ne) u vezi sa svim materijalom koji se nalazi na sajtu(uključujući bez ograničenja, dizajn, tekstove, slike, grafike, logotipe, slike, interfejs, softverski, izbor i raspored) pripadaju nama ili našim davaocima licence osim ako nije drugačije naglašeno. Sva prava su zadržana. Ni u kom slučaju naši korisnici neće dobiti niti primiti prava, naslov ili interes u odnosu na bilo koji takav materijal.

Prema tome, sadržaj ovog sajta kao i poddomena vezane za sajt, ne može da se prodaje, kopira, modifikuje, reprodukuje, objavljuje ili aploaduje, prenosi ili distribuira na bilo koji način, u celini ili delimično, bez prethodne pismene ne-elektronskim putem date saglasnosti vlasnika sajta osim pod uslovom da (a) priznaju nas kao izvor materijala i (b) obaveste treću stranu kojoj distribuiraju informacije o ovim Pravilima i uslovima, kao i činjenicama u vezi sa njima. Dozvoljeno vam je, međutim, da štampate i elektronski sačuvate sadržaj sajta samo za ličnu upotrebu, a ne za javne ili komercijalne svrhe, bez brisanja oznake porekla, i bez povrede srodnih prava intelektualne i industrijske svojine na bilo koji način.

Svi ostali proizvodi ili usluge koji se pominju na ovom sajtu i nose zaštitni znak organizacije, kompanije, saradnika, udruženja ili publikacija su njihova intelektualna i industrijska svojine i stoga nose određenu odgovornost.

Napominjemo da kršenje ove odredbe povlači momentalan prekid članstva i brisanje svih naloga. Kompanija zadržava i pravo da preduzme sve potrebne pravne radnje.

NAPOMENA: Odredbe se ne odnose na Vaš lični video materijal ili fotografije u vašem ličnom nalogu, koji možete da delite gde i kako poželite, jer je taj materijal Vaša lišna svojina.

8. Linkovi

Naš sajt može da obezbeđuje linkove ka drugim sajtovima koji nisu pod našom kontrolom, već pod kontrolom trećih lica (osoba ili pravnih lica). Ovi linkovi su koncipirani isključivo kao pogodnost za naše korisnike. Za sajtove u vlasništvu trećih lica, nismo odgovorni za njih ili njihov sadržaj i dostupnost. Ne reklamiramo druge sajtove niti prihvatamo odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitke koje možete da pretrpite zbog pristupa takvim sajtovima ili materijalu koji prezentuju. Dostupnost neke veze ili povezivanje sa bilo kojom trećom stranom ni na koji način ne zavise od strane VR Media već od samog sajta koji posetite. Slažete se da nećete da koristite bilo koji materijal trećih lica na način kojim bi se povredila ili kršila prava bilo koje druge stranke i da mi ni na koji način nismo odgovorni za takvu upotrebu sa vaše strane.

9. Dostupnost

Iako nastojimo da našem sajtu obezbedimo normalnu dostupnost 24 sata dnevno, nećemo snositi odgovornost za nedostupnost u bilo kom trenutku ili u bilo kom periodu, zbog neophodnog servisiranja i ažuriranja, tehničkih poteškoća ili više sile.

10. Ograničena odgovornost

U najvećoj mogućoj meri, koju dopuštaju važeći zakoni, potvrđujete i slažete se da ni u kom slučaju VR Media ili bilo ko od njegovih agenata i/ili partnera neće biti odgovoran prema vama i/ili bilo kojoj drugoj osobi za neku posebnu, slučajnu, kažnjivu, posledičnu ili uopšteno slično nastalu štetu, ili za naknadu štete u vezi sa gubitkom vaseg sadržaja, gubitkom ili povredom privatnosti, sigurnosti podataka i neispunjavanja bilo koje obaveze (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koji akt dobre volje ili trud) koji može da nastane iz vašeg članstva ili su u vezi sa bilo kakvim kršenjem propisa ili drugim aspektom kompletnog ugovora ili tačnošću sadržaja sajta, bez obzira na to da li je VR Media obavešten o mogućnosti nastanka takve štete ili čak i u slučaju kvara ili delikta (uključujući i nemar).
Osim toga, veb sajt ne garantuju da su oni ili neke druge veb stranice ka kojima vode poveznice slobodni od kompjuterskih virusa ili bilo kojih drugih zlonamernih softvera. Svaki softver koji može da se preuzme sa sajta kojim upravlja treće lice je odgovornost tog trećeg lica. Kompanija ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koju izazivaju virusi ili nastalu na drugi način kao rezultat vašeg preuzimanja takvih softvera.

11. Obeštećenje

Slažete se da obeštetite, branite i podržite VR Media kompaniju, kao i njihove pomoćne i partnerske kompanije, zajedno sa zaposlenima, direktorima, partnerima i agentima od i protiv bilo kakvih potraživanja, gubitaka, štete, odgovornosti, tužbi, kazni, izdataka i/ili troškova, uključujući, ali ne ograničavajući se na razumne iznose troškova advokata i sudskih troškova, koji proizilaze iz nemarnog korišćenja, rezultiraju ili su izazvani, bilo direktno ili indirektno: vašom povredom ili kršenjem ovih Pravila i uslova korišćenja  i/ili vašim korišćenjem, učešćem i/ili pristupom uslugama koje se nude na našem sajtu.

12. Sigurnost

Naš sajt preduzima stroge mere kako bi se osiguralo da se svaki aspekt vaših ličnih informacija čuva na bezbednom mestu. Sve informacije u vezi sa vašim ličnim podacima se kodiraju korišćenjem Secure Socket Layer tehnologije (SSL). Pratimo opšte prihvaćene standarde industrije za zaštitu dostavljenih ličnih podataka i tokom prenosa i nakon prijema. No, nijedan metod prenosa putem interneta, ili metod elektronskog skladištenja, nije 100% siguran: iako se trudimo da koristimo komercijalno prihvaćena sredstva za zaštitu vaših ličnih podataka, ne možemo da garantujemo apsolutnu bezbednost.

13. Privatnost

Naš sajt i može da prikuplja vaše lične podatke. Za više informacija o načinima prikupljanja, korišćenja i objavljivanja ovih informacija od strane VR Media, pogledajte naš Pravilnik o privatnosti i kolačićima koji je ovde uključen po referenci i pripadajući je deo ovih Pravila i uslova.

14. Važeći zakon

Navedena pravila i uslovi korišćenja, kao i bilo koji amandman na njih i bilo koji spor ili potraživanja u vezi sa njima ili njihovom temom, podležu zakonima Republike Srbije.

15. Nadležnost

Sudovi u Republici Srbiji, imaju isključivu nadležnost u bilo kom slučaju koji može da proistekne ili je u vezi sa datim Pravilima i uslovima, i/ili vašim pristupom za korišćenje ili učešće u uslugama koje se pružaju preko našeg veb sajta.

Zadržavamo prava na izmenu, dodatke ili uklanjanje određenih stavki iz Pravila i uslova korišćenja, u bilo koje vreme i bilo kakva izmena stupa na snagu odmah od trenutka kada bude obznanjena na našem sajtu. Korisnici se slažu da redovno proveravaju Pravila i uslove kako bi bili sigurni da su upoznati sa svim modifikacijama. Korisnike ćemo obavestiti i isticanjem obaveštenja na našem sajtu ili putem imejla: nastavak pristupa i korišćenja našeg sajta nakon ovih izmena i dopuna ukazuje na njihovo prihvatanje od strane korisnika.

17. Razno

Ova Pravila i uslovi korišćenja, uključujući i pravila korišćenja kolačića i politiku privatnosti koja je inkorporirana u njima, kao i sva dodatna pravila ili uslovi sadržani na ovom sajtu za pojedine aktivnosti i otkrića koje obezbeđujemo, i saglasnosti koju ste dali na sajtu, čine ceo sporazum između nas. Ako je bilo koja odredba celog Sporazuma od strane nadležnog suda proglašena nevažećom, ostale odredbe će ostati pravosnažne, pod uslovom da je raspodeli rizika opisanih ovde dat uticaj u najvećoj mogućoj meri. Naš neuspeh u delovanju u odnosu na povredu ne potire naše pravo da reagujemo u odnosu na naredne ili slične povrede.

18. Prevod pravila i uslova korišćenja

Pravila i uslovi korišćenja, kao i pravilnici o privatnosti i kolačićima koji sačinjavaju ceo sporazum između sajta i njegovih korisnika, prevedeni su sa engleskog jezika na službeni jezik svake od zemalja u kojima naš sajt posluje. Učinili smo to da bismo bili sigurni da će naša pravila i uslovi korišćenja, kolačići i pravilnik o privatnosti da budu jasni i dostupni svim korisnicima našeg sajta. Ukoliko postoje određeni konflikti ili nedoslednosti između prevoda, verzija na engleskom jeziku će biti merodavna tako da će svaki takav konflikt, zapravo, biti smatran rezultatom greške u prevodu.

19. Politika cookies

„Cookies“ je mala datoteka sa podacima koji se šalju korisniku sa veb servera i skladište se na hard disku računara korisnika ili da se omogući sajtu da prepozna korisnika prilikom ponovne posete sajta, koristeći isti računar i Internet pretraživač, ili za vreme boravka („kolačić sesije“) ili za sledeće posete („stalni kolačić“). Kolačiće sesije čuvaju se na uređaju korisnika dok korisnik ne ostavi sajt ili dok softver (veb pretraživač) nije isključen, a stalni kolačići ostaju na uređaju korisnika do brisanja ili do navedenog roka . Slične datoteke (ili tehnologije za praćenje) rade na isti način i u ovoj politici VR Media koristi reč „kolačići“ odnosno da bi obeležio sve datoteke koje prikupljaju informacije na ovaj način.

Kada deo članova koji koriste internet stranicu VR Media i usluga koje u njoj, VR Media može da skladišti kolačiće i slične tehnologije na svojoj internet stranici za skladištenje i ponekad prati informacije o članovima kako bi se olakšala funkcionalnost Interneta veb sajta i pružanje personalizovanih usluga za prilagođavanje članovima. Konkretno, VR Media može da čuva kolačiće u meri u kojoj je neophodno za funkcionisanje sajta, kao što je:

obezbeđivanje pristupa sajtu, identifikovanje neobičnog ponašanje na mreži, prepoznavanje članova panela, kada ponovo posete stranicu, sprečavanje lažnih aktivnosti i poboljšanje sigurnosti, vršenje kontrole kvaliteta i inspekcije, da se proceni učinak sajta i usluga, kao deo analitičkih postupaka VR Media, da se bolje razume kako posetioci na sajtu koriste vebsajt i da li su smatrali objekat ili link za poboljšanje sadržaja vebsajta i usluge za merenje saobraćaja i da dobiju statistiku.

Korišćenje veb sajta vrmedia.rs kao i njegovih poddomena i slažeći se sa Politikom kolačića i privatnosti, članovi VR Medie daju izričiti pristanak da koriste kolačiće ili slične tehnologije za praćenje, kao što je opisano u ovoj Politici o privatnosti.

Dole se nalazi spisak pojedinačnih kolačića koje VR Media koristi na svojoj veb strani i svrhu za koju se koristi svaki kolačić:

 • Google Analytics – _ga: Analiza / Merenje, Optimizacija. Za više informacija o bezbednosti i politici privatnosti Google Analytics, molimo posetite https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
 • WordPress – wordpress_logged_in i wordpress_sec: Koriste se samo za logovanje admina.
 • Addtoany – _cfduid i uvc: za šerovanje sadržaja sa sajta. Za više informacija o bezbednosti i politici privatnosti Addtoany, molimo posetite https://www.addtoany.com/privacy
 • Wordfence -Zaštita od hakovanja, mailvera, spajvera, advera itd. Kolačići koje koristi: wfwaf-authcookie-(hash):  koristi se od strane firewalla da proveri trenutnog korisnika pre logovanja i učitavanja vebsajta. Odnosi se samo na korisnike koji se loguju na sajt. wf_loginalerted_(hash): koristi se da posalje notifikaciju adminima kad se admin nalog uloguje sa druge lokacije ili novog uređaja. Za više informacija o bezbednosti i politici privatnosti Wordfence, molimo posetite: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/#cookies-set-by-the-wordfence-plugin
 • UMP – ihc_cheat_off: zaštita, provera logovanih korisnika, restrikcija i redirekcija. Za više informacija o bezbednosti i politici privatnosti UMP, molimo posetite https://wpindeed.com/privacy-policy/

Informacije se automatski prikupljaju i čuvaju u datotekama dnevnika.

Sajt vrmedia.rs kao i njihovi poddomeni može automatski prikupljati i određene informacije iz veb pretraživača korisnici u log fajlovima, uključujući ali ne ograničavajući se na IP adrese, tip pretraživača, internet provajdera, datoteke koje se pregledaju na strane VR Media (npr HTML stranice, grafikoni, itd.), reference /izlaznih stranica, verzije operativnog sistema, datuma / vremena i podataka o prisutnosti. VR Media koristi ove datoteke evidencije za potrebe kao što su upravljanje i održavanje sistema, vođenje evidencije, praćenje sajtova koje prepraćaju, obuhvataju lokacije i različite ciljeve zaštite bezbednosti (npr. kontrola uvredljive spam ili DDOS napadi) i poboljšanje kvaliteta. IP adresa je broj koji automatski dobija korisnikov računar od strane svog provajdera prilikom pretraživanja Interneta. Kada korisnik poseti stranice veb portala VR Media, naši serveri beleže IP adrese za statističke i analitičke svrhe, kao i da izbegavaju dvostruko učestvovanje. Prihvatanjem u ovoj politici kolačiće VR Media članovi daju svoju izričitu saglasnost VR Media da koristi njihove IP adrese za gore navedene svrhe.

Svi drugi uslovi i odredbe sadržane u Politici privatnosti VR Media važe.

20. Komunikacija

Bilo kakvo obraćanje ili obaveštenje odaslato pod ovim Pravilima i uslovima korišćenja smatraće se isporučenim ukoliko je poslato elektronskom poštom na poslednju poznatu imejl adresu člana panela. Sva komunikacija (osim ličnih podataka) i sadržaja poslatog ili prenetog vama putem VR Media sajta putem elektronske pošte ili na neki drugi način, tretira se ne-poverljivim i nezaštićenim podacima, osim ako nije posebno naznačeno sa vaše strane ili pre, ili istovremeno sa, slanjem ili prenosom takve komunikacije.

Imejl linkovi su postavljeni tako da možete da nam se obratite direktno bilo kakvim pitanjem ili u vezi sa bilo kojom nedoumicom koju imate. Svaki imejl koji dobijemo pročitamo i na njega odgovaramo pojedinačno – može da protekne jedan radni dan do našeg odgovora.

CONTACT

If you have a question, comment, suggestion, business proposal, or just want to say something.
We will try to respond in the shortest possible time.

prati nas:

Error: Contact form not found.

en_GBEnglish